Flaga Powiatu Rawickiego

XXIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 25 lutego br. (czwartek) o godz. 16:00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin na 2021 rok w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Jutrosin - Zmysłowo" w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 - 2032.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim za 2020 rok.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010-2020" za 2020 rok.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Żylic.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Białegokału.
 15. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
  za II półrocze 2020 roku.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju za 2020 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa za 2020 rok.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00