XXVII sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Przewodniczący Rady poinformował o decyzji Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Sierpowskiego i wstąpienia na jego miejsce kandydata z tej samej listy. Nowym radnym z okręgu wyborczego nr 4 listy nr 16 KWW Porozumienie Samorządowe w Rawiczu został Andrzej Walus, który podczas wyborów uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Przed objęciem mandatu Andrzej Walus, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym złożył ślubowanie.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym Starosty Rawickiego, radni wysłuchali m.in. informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim oraz sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2016 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.

Podczas sesji podjęto także uchwały m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2016, określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie, dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego  i nowego prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych w miejscowości Masłowo ? Warszewo.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

IMG 6717
IMG 6718
IMG 6720
IMG 6721
IMG 6723
IMG 6724
IMG 6725
IMG 6729
IMG 6731
IMG 6733
IMG 6736
IMG 6737
IMG 6738

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00