XXVIII sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 kwietnia br. (czwartek)  o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 18) odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2016 roku i planie robót na drogach w 2017 roku oraz o stanie dróg powiatowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2016. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/302/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010-2020”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia kwot umorzonych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.    

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00