XXXII sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 28 września br. (czwartek) o godz. 08:00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Rawickiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Rawicz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Jutrosin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Miejska Górka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia niektórych szkół prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 - 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 roku.
 16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2017 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie.            

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00