XXXIV sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 października br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 18) odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2016 roku oraz I półrocze 2017 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.           

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00