XXXIX sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 22 lutego br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji harmonogramu dostosowania Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 - 2020" za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Rawickiego za 2017 rok
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.  

 

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00