Z terenu powiatu usunięto ponad 380 ton azbestu

Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego w 2018 r." dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Powiat Rawicki na jego realizację otrzymał dotację w kwocie 150.000,00 zł.

Zadanie polegało na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. Dzięki otrzymanemu wsparciu usunięto z terenu powiatu 389,277 ton azbestu.

Wykonawcą robót była firma RENOVO s. c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z Łodzi. Ich zadaniem było wykonanie kompleksowych usług w zakresie przygotowania odpadów do transportu, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i utylizację nieużytkowanych materiałów budowlanych. Koszty jednostkowe wykonanych prac wynosiły 344,52 zł za tonę odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów i przekazanych do utylizacji na składowisku.

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00