Za nami VI sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się VI sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027 oraz Uchwały Nr XLI/322/2010 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Rawickiego,. Dodatkowo określili kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019, zadania i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.

Ponadto radni przyjęli informacje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim, a także sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie rawickim i z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2018 oraz sprawozdanie i ocenę działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2018.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00