Za nami X Sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się X sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki wraz z Przewodniczącym Rady uhonorowali za osiągnięcia sportowe Eryka Świergockiego, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Dziesięcioboju U20 Eryk zdobył brązowy medal.

W dalszej części sesji starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027 i w uchwale budżetowej na 2019 rok, określili przystanki komunikacyjne na terenie powiatu rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków.

Ponadto dokonali zmiany Uchwały określającej zadania i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019 oraz zatwierdzili do realizacji w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Radni wyrazili też zgodę na powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Rawickiego, której zadaniem będzie opracowywanie propozycji zmian w Statucie Powiatu, a także wystosowali Apel w sprawie równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021-2027.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00