XXXVI Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Za nami XXXVI Sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki wraz z Przewodniczącym Rady uhonorowali za osiągnięcia sportowe dwie sportsmenki. Nagrodę otrzymały: Joanna Mosiek z Rawicza za zdobycie srebrnego medalu w trójskoku na Mistrzostwach Polski U-20 w Radomiu oraz Aleksandra Jankowiak z Miejskiej Górki za zdobycie złotego medalu w boksie kobiet na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Spale.

W dalszej części sesji starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 - 2032 i Uchwały budżetowej na 2021 rok.

Ponadto przyjęli Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 - 2022, Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca 2021r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021 oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2021 roku.

Fot. Powiat Rawicki

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00