Zakończyła się XXII sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Rawickiego. Podczas posiedzenia Starosta Rawicki Adam Sperzyński, Wicestarosta Jacek Gwizdek, Przewodniczący Rady Ireneusz Młynek w obecności radnych oraz zaproszonych gości  uhonorowali najzdolniejszych uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Rawicki.

Stypendium Starosty Rawickiego za wyniki w nauce przyznano:

 1. Aleksandrze Głuszak - uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu,
 2. Annie Staśkiewicz - uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu,
 3. Sandrze Karkosz - uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu,
 4. Marcinowi Skotarkowi - uczniowi Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Stypendium Starosty Rawickiego za osiągnięcia sportowe otrzymali:

 1. Kacper Grzelczak - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu,
 2. Weronika Klecz - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.

Nagrodę Starosty Rawickiego "Być najlepszym" przyznano:

 1. Beacie Wybierale - uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu,
 2. Piotrowi Sobkowiakowi - uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu,
 3. Dominikowi Sznycerowi - uczniowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
 4. Piotrowi Łukowiakowi - uczniowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
 5. Natalii Jankowiak- uczennicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
 6. Lidii Sadowskiej - uczennicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016-2022 oraz uchwały budżetowej na 2016 rok.  Radni wyrazili zgodę m.in. na powierzenie zadania polegającego na sprzątaniu ulic miasta Rawicza w ciągu ulic powiatowych.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Rawickiego oraz przyjęli informację o środkach udzielonych przez fundusze poręczeniowe przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego za II półrocze 2015 roku i I półrocze 2016 roku i o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Img 5867
Img 5868
Img 5869
Img 5871
Img 5872
Img 5873
Img 5874
Img 5876
Img 5878
Img 5879
Img 5881
Img 5882
Img 5883
Img 5884
Img 5886
Img 5888
Img 5889
Img 5892
Img 5894
Img 5897
Img 5898
Img 5899
Img 5900
Img 5901
Img 5902
Img 5903
Img 5904
Img 5905
Img 5906

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00