Zapowiedź – XXXI sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 3 sierpnia (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 18) odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w 2018 r. bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017-2019 w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwa Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady
(-) Ireneusz Młynek

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00