Zapraszamy na XIX Sesję Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 lutego br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  w roku 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 ?-2020" za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLV/353/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie: "Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Rawickiego w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
 14. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2019 roku.
 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Rady Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa Rady Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00