Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r.

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu (PFRON) zaprasza do uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między regionami III w roku 2019.

Zgodnie z założeniami programu wsparcie może być realizowane w ramach:
1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania),
2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych),
3) obszaru D (likwidacja barier transportowych),
4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych),
5) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej),
6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 31.01.2019 r.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Rawickiego nie może przekroczyć:
- 30% kosztów jego realizacji w obszarach B,
- 50% kosztów jego realizacji w obszarach C,
- 60% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
- 70% kosztów jego realizacji w obszarach D ( w przypadku projektów dot. wtz),
- 20% kosztów jego realizacji w obszarze E,
- 30% kosztów jego realizacji w obszarze G.


Zarząd PFRON ustalił termin składania do Oddziałów PFRON:
1) wystąpień i wniosków samorządów powiatowych dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r.,
2) wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 października 2019 r.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00