Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe GN.661.3.2016

Starostwo Powiatowe w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej wolnostojącej w zakresie promocji projektu dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. 

Szczegóły w BiP: http://bip.wokiss.pl/rawiczp/bip/zamowienia-publiczne5/starostwo-powiatowe-w-rawiczu/zamowienia-o-wartosci-do-30000-euro/rok-2017/zapytanie-ofertowe-gn.661.3.20161.html?pid=3737

 

Zapytanie ofertowe GN.661.3.2016

Starostwo Powiatowe w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie konwersji istniejących danych numerycznych znajdujących się w Geo-Info 7 Mapa, Geo-Info 6 Integra, Geo-Info 7 Ośrodek do struktur bazy danych EGiB, GESUT, BDOT 500 jako zintegrowanego systemu informatycznego GEO-INFO w celu dostosowania do nowych wymagań prawnych.

Szczegóły w BiP: http://bip.wokiss.pl/rawiczp/bip/zamowienia-publiczne5/starostwo-powiatowe-w-rawiczu/zamowienia-o-wartosci-do-30000-euro/rok-2017/zapytanie-ofertowe-gn.661.3.2016

 

Zapytanie ofertowe OR.2600.10.2017

Starostwo Powiatowe w Rawiczu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą „Dostawa serwera oraz zasilacza UPS dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawiczu” w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Szczegóły w BiP: http://bip.wokiss.pl/rawiczp/bip/zamowienia-publiczne5/starostwo-powiatowe-w-rawiczu/zamowienia-o-wartosci-do-30000-euro/rok-2017/zapytanie-ofertowe-or.2600.10.2017.html

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00