Zmiana sposobu składania wniosków „Aktywny Samorząd” Moduł II

Informujemy, że od 1 września br. nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd" Moduł II. Wnioski będą przyjmowane w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia) od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r.  pod adresem  https://sow.pfron.org.pl/.

Skorzystanie z ww. systemu wymagać będzie od Wnioskodawcy posiadania narzędzia autoryzacji - tj. uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

PROFIL ZAUFANY można założyć na: https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-, https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet lub w banku prowadzącym bankowość elektroniczną, w którym posiada się rachunek bankowy.

Więcej informacji o samym systemie SOW: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Filmy instruktażowe dotyczące Modułu Wnioskodawcy znajdują się pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

UWAGA !!!

Studenci, którzy posiadają podpis elektroniczny/profil zaufany na  platformie ePUAP i złożą  wniosek o  dofinansowanie w formie  elektronicznej w  dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, tj. SOW mogą wnioskować o zwiększenie z tego tytułu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia nie więcej jednak niż o 800 zł.

Osoby nie mające możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej mogą go złożyć na dotychczasowych zasadach tj. w wersji papierowej.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00