Zwiększone limity powołań do służby przygotowawczej

W związku z planowanym zwiększeniem limitów powołań do służby przygotowawczej w 2017 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba zakwalifikowana przez okres szkolenia otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych i pobierających naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego. Wnioski o powołanie w styczniu 2017 można składać bezpośrednio w WKU począwszy od 15.09.2016. Terminy szkoleń w 2017 roku i szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie w zakładce Służba przygotowawcza oraz pod nr tel. 261677224.

Zwiększone limity miejsc w 2017 roku!

Na przeszkolenie może być powołana osoba która spełnia następujące warunki:

  • obywatelstwo polskie
  • zdolność do czynnej służby wojskowej kategoria zdrowia ?A?
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
  • nie karalność za przestępstwa umyślne

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00