21 MAJA – Powiatowy Dzień Kadeta

21 maja obchodzimy Powiatowy Dzień Kadeta. Z tej okazji przedstawiciele samorządu powiatowego, samorządu gminnego i Muzeum Ziemi Rawickiej złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Korpus kadetów, jako szkoła rycerska powstał w XVIII w. i przez cały czas swojego istnienia odznaczała się wysokim poziomem kształcenia. Poza tym przykładano dużą uwagę do wychowania uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami moralnymi. Korpus Kadetów miał charakter ogólnokształcącej szkoły średniej. Kadetów dzielono na pięć kompanii, co odpowiadało pięciu najwyższym klasom gimnazjalnym (starego typu ośmioletniego).

Po reformie oświaty stworzono w 1934 sześć kompanii. Aby ubiegać się o przyjęcie do Korpusu Kadetów kandydat musiał ukończyć 12 lat i nie przekroczyć 14 lat. Wymagano też świadectwa ukończenia 6 klasy szkoły powszechnej oraz tego, aby rodzice mieli obywatelstwo polskie. Egzaminy do Korpusu Kadetów były trudne, na jedno miejsce przypadało kilka osób. Zdawali je najlepsi i najlepiej protegowani (pierwszeństwo mieli synowie zawodowych żołnierzy, w dalszej kolejności przyjmowano synów kawalerów orderu Virtuti Militari, synów policjantów, którzy stracili życie pełniąc obowiązki służbowe, synów inwalidów wojennych). W pierwszym dniu egzaminu rozwiązywano testy psychologiczne, w dniu drugim był egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki, a w trzecim zdawano egzaminy ustne z języka polskiego, historii, geografii, matematyki. Egzamin kończył się przemarszem bez ubrania przed komendantem i lekarzem. Młodzi ludzie wstępując do Korpusu kierowali się różnymi względami. Najczęściej decydowały zapewne tradycje rodzinne - ojciec zawodowy wojskowy lub były powstaniec. Życie w Korpusie Kadetów, szczególnie na początku nauki, stwarzało szereg trudności. Zamknięcie w koszarach, rygor, potrzeba ścisłego przestrzegania planu dnia dawały się we znaki trzynastolatkom wypuszczonym spod opieki troskliwych rodziców. Oprócz lekcji, jak w cywilnym gimnazjum, kadeci mieli raz w tygodniu szkolenie wojskowe, a w czasie wakacji sześciotygodniowy obóz połączony z ćwiczeniami wojskowymi.

Celem kształcenia i wychowania było ukształtowanie "nie tylko oficera w mundurze lecz oficera w pełni wartości moralnych". Dlatego wychowawcy stwarzali kadetom szerokie możliwości działalności kulturalnej i sportowej. W rawickim Korpusie działała orkiestra dęta i zespoły muzyczne, wydawano czasopismo "Zew Kadecki", w którym kadeci mogli drukować swoje opowiadania, reportaże i wiersze. Działały kółka: krótkofalarskie, polonistyczne, krajoznawcze. Można było uprawiać takie dyscypliny sportowe, jak: boks, piłka nożna, lekka atletyka, szermierka. Korpus przygotowywał kandydatów do szkół oficerskich. Początkowo kadeci po zdaniu matury mieli prawo wstępu bez egzaminu do szkoły oficerskiej. Przywilej ten zlikwidowano w roku szkolnym 1929/30. Korpusy były faktycznie gimnazjami matematyczno-przyrodniczymi z internatem i ze szkoleniem wojskowym.

Korpus Kadetów w Rawiczu ukończyło 706 kadetów, gdy rozpoczynała się druga wojna światowa w 1939 r. w Korpusie uczyło się 500 kadetów.W Muzeum Ziemi Rawickiej znajduje się Izba Kadecka, powstała dzięki darom byłych kadetów i ich rodzin, której patronem jest mjr Jan Kamiński, wychowanek rawickiego Korpusu Kadetów, w latach 1940-42 komendant inspektoratu ZWZ AK w Wielkopolsce i szef sztabu okręgu, w 1943 aresztowany i rozstrzelany przez hitlerowców w Żabikowie. 

Osoby zainteresowane bliższym poznaniem historii zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Ziemi Rawickiej (ul. Rynek 1), a miłośnikom literatury historycznej polecamy Album pt.: "Korpus Kadetów w Rawiczu. Historia i tradycja" autorstwa Henryka Pawłowskiego wyd. 2015.

"Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem!"

IMG 7030
IMG 7032
IMG 7008
IMG 7011
IMG 7013
IMG 7015
IMG 7016

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00