Cyfrowe mapy powiatu

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Rawiczu modernizuje ewidencję gruntów i budynków. Tworzona jest geodezyjna baza danych wraz z obiektami topograficznymi.
Dostępna jest już mapa numeryczna ewidencji gruntów i budynków dla całego powiatu. Trwa też tworzenie baz danych obiektów topograficznych, tj. uzupełniania numerycznej mapy ewidencyjnej o treść związaną z urządzeniami podziemnymi (przewody podziemne, kanały, studzienki itp.), urządzeniami naziemnymi (słupy, maszty, hydranty itp.), szczegółami terenowymi (chodniki, ogrodzenia, krawężniki, drzewa itp.) oraz o rzędne wysokościowe. Do tej pory, założono bazę dla większości obszaru gminy Rawicz. W tym roku ma powstać mapa zasadnicza dla gminy Pakosław.
Uruchomiony został także powiatowy geoportal. Pod adresem www.rawicz.giportal.pl można ustalić położenie poszczególnych działek gruntów w powiązaniu np. z ortofotomapą lub mapą topograficzną. Ułatwienia wprowadzone zostały również dla geodetów, którzy przy pomocy specjalnej aplikacji, mają możliwość zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową oraz pobierania przez sieć niezbędnych dokumentów geodezyjnych.
Kolejnymi etapami są prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poszczególnych obrębów geodezyjnych. Chodzi o to, aby poprawić dokładność danych geodezyjnych - współrzędnych punktów granicznych, nanieść nowe powierzchnie oraz uzupełnić bazę danych o dane dotyczące budynków i lokali.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00