Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Rawickiego funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach i dniach:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Poniedziałek: od godz. 16:00 do 20:00

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

Wtorek: od godz. 9:00 do 13:00

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

Środa: od godz. 9:00 do 13:00

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Czwartek: od godz. 16:00 do 20:00

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

HARMONOGRAM DYŻURÓW ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

WE WRZEŚNIU 2019 ROKU

 

Data

Imię i nazwisko

osoby pełniącej dyżur

Godziny pełnienia

dyżuru

Miejsce pełnienia dyżuru

01.09.

niedziela

     

02.09.

poniedziałek

Maciej Gronek

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

03.09.

wtorek

Jędrzej Banaszewski

Radca Prawny

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Wsparcia, ul.Grota-Roweckiego 9

04.09.

środa

Dominik Lewandowski

Radca Prawny

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Wsparcia, ul.Grota-Roweckiego 9

05.09.

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

06.09.

piątek

Magdalena Fengler

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

07.09.

sobota

     

08.09.

niedziela

     

09.09.

poniedziałek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

10.09.

wtorek

Henryk Kotoński

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Wsparcia, ul.Grota-Roweckiego 9

11.09.

środa

Henryk Kotoński

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Wsparcia, ul.Grota-Roweckiego 9

12.09.

czwartek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

13.09.

piątek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

14.09.

sobota

     

15.09.

niedziela

     

16.09.

poniedziałek

Maciej Gronek

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

17.09.

wtorek

Jędrzej Banaszewski

Radca Prawny

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Wsparcia, ul.Grota-Roweckiego 9

18.09.

środa

Dominik Lewandowski

Radca Prawny

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Wsparcia, ul.Grota-Roweckiego 9

19.09.

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

20.09.

piątek

Magdalena Fengler

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

21.09.

sobota

     

22.09.

niedziela

     

23.09.

poniedziałek

Sylwia Nawrot

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

24.09.

wtorek

Anna Ratajczak

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Wsparcia, ul.Grota-Roweckiego 9

25.09.

środa

Anna Ratajczak

Adwokat

9.00-13.00

Miejsko -Gminny Ośrodek Wsparcia, ul.Grota-Roweckiego 9

26.09.

czwartek

Sylwia Nawrot

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

27.09.

piątek

Sylwia Nawrot

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

28.09.

sobota

     

29.09.

niedziela

     

30.09.

poniedziałek

Maciej Gronek

Radca Prawny

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR TEL 65 546 22 11

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 8.00 DO 15.00

KONTAKT TELEFONICZNY W CZASIE TRWANIA DYŻURU

Nr 65 546 51 09

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ?Wsparcie, Informacja, Rozwój?,  z siedzibą w Górze funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach i dniach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2

Poniedziałek: od godz. 12:00 do 16:00

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Wtorek: od godz. 13:00 do 17:00

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

Środa  : od godz. 16:00 do 20:00

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, ul. Rynek 26

Czwartek: od godz. 15:30 do 19:30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33

Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie będą czynne.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która:

– nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

– jest w ciąży,

– jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia  9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej ?osobą uprawnioną?, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

– sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

– nieodpłatną mediację, lub

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zgłoszeń do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu  65 546 22 11w następujących dniach i godzinach:

         PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 8.00 DO 15.00

          WTOREK-PIĄTEK OD GODZ. 8.00 DO 15.00

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00