Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Stowarzyszenia zwykłe
 • Kluby sportowe
 • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Szukamy kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim

Szukamy kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim

Starosta Rawicki ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie powiatu rawickiego.

Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w formie papierowej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem doręczyciela, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu przy ul. Dworcowej 1, 63-900 Rawicz, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia

Więcej

Bezpłatne konsultacje unijne

Bezpłatne konsultacje unijne

W ramach "Dyżurów eksperckich" zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków ze źródeł zewnętrznych na bezpłatne konsultacje, które odbędą się w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie poniżej lub uzyskać pod numerem telefonu 65 546 51 30.

Konsultacje unijne

Więcej

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Podczas posiedzenia w dniu 27 listopada 2020 r. Rada Powiatu Rawickiego uchwaliła Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na rok 2021.

Szczegółowe informacje o Programie wraz z Uchwałą Rady w poniższym załączniku.

Uchwała Rady Powiatu Rawickiego wraz z Programem współpracy na 2021

Więcej

Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2021.

Szczegółowe informacje o konkursie w poniższych dokumentach:

 1. Uchwała Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 27.11.2020
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 27.11.2020
 3. Załącznik Nr 1 - Deklaracja
 4. Załącznik Nr 2 Pisemne zobowiązanie
 5. Załącznik Nr 3 Karta oceny oferty
 6. Załącznik Nr 4 Harmonogram
 7. Rozporządzenie - od marca 2019

Więcej

Grant dla Powiatu Rawickiego

Grant dla Powiatu Rawickiego

Powiat Rawicki w ramach Projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" otrzymał grant w kwocie 243 270,00 zł na wsparcie czterech placówek:

1) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie,

2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowy Dworek" w Łaszczynie,

3) Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce,

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 - WRPO 2014+.

Całkowita wartość projektu wynosi 270.300,00 PLN, natomiast wkład własny łącznie wszystkich podmiotów (10%) to 27.030,00 PLN.

W ramach grantu placówki przeznaczą środki na: dodatki do wynagrodzeń dla zatrudnionych osób oraz zakup: środków ochrony indywidualnej dla kadry, testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19, sprzętu do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (np. ozonatory), a także poradnictwo specjalistyczne dla pracowników związane z pracą w warunkach epidemii (np. pomoc psychologa, terapeuty).

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00