Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Stowarzyszenia zwykłe
 • Kluby sportowe
 • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań w powiecie

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań w powiecie

Zarząd Powiatu Rawickiego na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2020.

Szczegółowa informacja w załącznikach poniżej:

1 Uchwała ZPR - rozstrzygnięcie Kultura 2020

Załączniki do Uchwał ZPR kultura

2 Uchwała ZPR - rozstrzygnięcie Turystyka 2020

Załączniki do Uchwał ZPR turystyka

3 Uchwała ZPR - rozstrzygnięcie Kultura Fizyczna 2020

Załączniki do Uchwał ZPR - kultura fizyczna

4 Uchwała ZPR - rozstrzygnięcie Zdrowie 2020

Załączniki do Uchwał ZPR zdrowie

5 Uchwała ZPR - rozstrzygniecie Oświata 2020

Załączniki do Uchwał ZPR oswiata

Jednocześnie informujemy, że w sprawach związanych z zawarciem umów na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego, które wymagają wizyty w Urzędzie, niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie się z pracownikiem merytorycznym, pod numerem telefonu - 65 546 51 08.

Więcej

WEBMINARIUM dla Organizacji pozarządowych – „Jak sporządzić sprawozdanie finansowe organizacji?”

WEBMINARIUM dla Organizacji pozarządowych – „Jak sporządzić sprawozdanie finansowe organizacji?”

Federacja Centrum Szpitalna i SCWO oraz portal ngo.pl przygotowali webminarium pn. "Jak sporządzić sprawozdanie finansowe organizacji?".

Webinarium przeprowadziła Agnieszka Koszowska - specjalistka ds. webinariów, konsultantka w firmie Dimpact. Ekspertem był Krzysztof Śliwiński - specjalista do spraw księgowości fundacji i stowarzyszeń, doradca serwisu poradnik.ngo.pl.

Z nagrania można dowiedzieć się:

 1. Co to jest sprawozdanie finansowe - z jakich części się składa, jakie informacje są w nim zawarte.
 2. Kto odpowiada za przygotowanie sprawozdania, kto podpisuje?
 3. Jakie są wymogi formy elektronicznej sprawozdania i elektronicznego podpisania?
 4. Kto przyjmuje sprawozdanie, gdzie i w jaki sposób je wysłać?

Kliknij TUTAJ aby obejrzeć nagranie.

 

Więcej

Ruszyła platforma ABC Senior

Ruszyła platforma ABC Senior

Krajowy Instytut Gospodarki senioralnej uruchomił Centrum Informacji dla seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCsenior.com. Są tam kompletne i sprawdzone informacje potrzebne seniorom w tym wyjątkowo trudnym okresie. Portal dedykowany jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym.

Na platformie ABCsenior.com powstała m.in. wyszukiwarka nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów. Są tam również informacje o bieżącej sytuacji w kraju, wykaz najważniejszych telefonów oraz mapa szpitali zakaźnych.

Autorzy ABCsenior.com wiedzą, jak ważne jest bezpieczeństwo osób starszych, zatem w widocznym miejscu na portalu umieszczono alert pt. "Zgłoś próbę oszustwa", gdzie można w łatwy sposób poinformować o nieuczciwych praktykach. Na portalu oferowana jest nieodpłatna pomoc prawna konsumencka. Wystarczy napisać lub zadzwonić do prawników ze swoją sprawą i wiele innych potrzebnych rzeczy. Zachęcamy do skorzystania: https://abcsenior.com/.

Więcej

Zarząd wstrzymał rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd wstrzymał rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Rawickiego, informuje że w dniu dzisiejszym zapoznał się treścią protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowych, opiniami członków Komisji oraz opinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu.

Mając na uwadze rosnące zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem i obecną sytuacją jaka panuje w Polsce, Zarząd Powiatu Rawickiego podjął decyzję o wstrzymaniu się od rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2020 r.

W odrębnym komunikacie Zarząd Powiatu Rawickiego poinformuje o podjęciu dalszych działań w  kwestii rozstrzygnięcia ww. konkursów ofert.

Więcej

Ogłaszamy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Ogłaszamy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2020. Szczegółowe informacje na temat zakresu zadań w poszczególnych dziedzinach, wysokości środków przeznaczonych na zadanie oraz zasady przyznawania dotacji można znaleźć w załącznikach poniżej.

Nowy użytkownik Generatora eNGO  w celu założenia konta musi zarejestrować się na stronie https://powiatrawicki.engo.org.pl/konkursy-trwajace. Oferty należy składać w wersji elektronicznej poprzez Generator eNGO. Oferty, po ostatecznej akceptacji i wysłaniu poprzez Generator eNGO, należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione, a następnie złożyć w "wersji papierowej" w PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTÓW Starostwa Powiatowego w Rawiczu do dnia 5 lutego 2020 r. do godz. 15:00.   

Rozporządzenie - od marca 2019

Uchwała ZPR - I kultura

Treść ogłoszenia - I kultura 2020

Uchwała ZPR - II turystyka

Treść ogłoszenia - II turystyka 2020

Uchwała ZPR - III kultura fizyczna

Treść ogłoszenia - III kultur fizyczna 2020

Uchwała ZPR - IV zdrowie

Treść ogłoszenia - IV zdrowie 2020

Uchwała ZPR - V oświata

Treść ogłoszenia - V oświata 2020

Więcej

Zapraszają na przemarsz „Szlakiem Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz”

Zapraszają na przemarsz „Szlakiem Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz”

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Rawicz" oraz Urząd Gminy Rawicz w 100. rocznicę powrotu Rawicza do Polski zapraszają na przemarsz "Szlakiem Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz".

Kiedy?

18 stycznia 2020 roku (start: godz.13.00 z rynku w Miejskiej Górce)

Trasy  przemarszu:

 1. PIESZA: Miejska Górka - Sarnowa - Rawicz Dom Kultury /czerwonym szlakiem turystycznym/                                                                                                                                                            
 2. ROWEROWA: godz. 12.00 - Rawicz Pomnik Żołnierza - Miejska Górka/Rynek -  Rawicz                                                                                                             

W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje oraz osoby indywidualne. Zgłoszenie należy dokonać na załączonym wzorze wraz z wpisowym w kwocie 3,00 zł od uczestnika (opiekunowie nie płacą wpisowego) należy  przekazać na adres: ZO PTTK Rawicz  ul. Przyjemskiego 4  tel. 511 097 047 lub 605 409 449 do dnia  14 stycznia 2020 r.

UWAGA ! Zgłoszeni uczestnicy/z Rawicza  zostaną przewiezieni autobusami na miejsce startu

Świadczenia: W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: znaczek rajdowy, poczęstunek na trasie, nagrody w konkursach,  a  drużyny dyplomy uczestnictwa. Za udział w rajdzie przysługuje: 10 pkt. na OTP lub 10 pkt. na KOT.

Regulamim Przemarszu 2020

Z G Ł O S Z E N I E 2020

 

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00