Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Stowarzyszenia zwykłe
  • Kluby sportowe
  • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2023.

Uchwała

Deklaracja

Harmonogram

Karta oceny oferty

Pisemne zobowiązanie

Więcej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiat Rawickiego w dniu 03 listopada 2022 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rawickiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.

Uchwała

Więcej

Powołano skład Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert

Powołano skład Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert

Zarząd Powiat Rawickiego w dniu 3 listopada 2022 r. podjął Uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2023.

Uchwała

Więcej

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi

Rada Powiatu Rawickiego przyjęła "Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023".

Program współpracy na rok 2023

Więcej

NAWIGATOR LEGISLACYJNY DLA NGO

NAWIGATOR LEGISLACYJNY DLA NGO

Stowarzyszenie Klub Jagielloński zaprasza organizacje pożytku publicznego, np. Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich z mniejszych miejscowości do wzięcia udziału w projekcie pn. "Nawigator Legislacyjny"Jego głównym celem jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem właśnie mniejszych, lokalnych organizacji.

Stowarzyszenie zamierza stworzyć program monitoringu legislacji dotyczącej działalności NGO. Zebrane informacje mają być wysyłane w miesiącu w postaci darmowego newslettera do organizacji, które się do niego zapiszą. Nawigator miałby być realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomóc uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

Projekt jest finansowany sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji o naszym projekcie można znaleźć na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego.

 

Więcej

Środki na renowację budynku WTZ

Środki na renowację budynku WTZ

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) w 2022 r. otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. "Renowacja budynku WTZ".

Wysokość dofinansowania: 164 000,00zł
Całkowita wartość zadania: 204 000,00zł

Projekt realizuje: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.

Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: uszczelnienie okien i parapetów (w razie konieczności z wymianą), wymiana drzwi wewnętrznych, remont czterech łazienek, uchwyty dla niepełnosprawnych, wymiana podłogi i remont ścian w pracowni gospodarstwa domowego.

Termin zakończenia projektu: 31-05-2023 r.

 

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00