Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017".

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016".

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Stowarzyszenia zwykłe
  • Kluby sportowe
  • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Zarząd wstrzymał rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd wstrzymał rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Rawickiego, informuje że w dniu dzisiejszym zapoznał się treścią protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowych, opiniami członków Komisji oraz opinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu.

Mając na uwadze rosnące zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem i obecną sytuacją jaka panuje w Polsce, Zarząd Powiatu Rawickiego podjął decyzję o wstrzymaniu się od rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2020 r.

W odrębnym komunikacie Zarząd Powiatu Rawickiego poinformuje o podjęciu dalszych działań w  kwestii rozstrzygnięcia ww. konkursów ofert.

Więcej

Ogłaszamy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Ogłaszamy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2020. Szczegółowe informacje na temat zakresu zadań w poszczególnych dziedzinach, wysokości środków przeznaczonych na zadanie oraz zasady przyznawania dotacji można znaleźć w załącznikach poniżej.

Nowy użytkownik Generatora eNGO  w celu założenia konta musi zarejestrować się na stronie https://powiatrawicki.engo.org.pl/konkursy-trwajace. Oferty należy składać w wersji elektronicznej poprzez Generator eNGO. Oferty, po ostatecznej akceptacji i wysłaniu poprzez Generator eNGO, należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione, a następnie złożyć w "wersji papierowej" w PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTÓW Starostwa Powiatowego w Rawiczu do dnia 5 lutego 2020 r. do godz. 15:00.   

Rozporządzenie - od marca 2019

Uchwała ZPR - I kultura

Treść ogłoszenia - I kultura 2020

Uchwała ZPR - II turystyka

Treść ogłoszenia - II turystyka 2020

Uchwała ZPR - III kultura fizyczna

Treść ogłoszenia - III kultur fizyczna 2020

Uchwała ZPR - IV zdrowie

Treść ogłoszenia - IV zdrowie 2020

Uchwała ZPR - V oświata

Treść ogłoszenia - V oświata 2020

Więcej

Zapraszają na przemarsz „Szlakiem Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz”

Zapraszają na przemarsz „Szlakiem Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz”

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Rawicz" oraz Urząd Gminy Rawicz w 100. rocznicę powrotu Rawicza do Polski zapraszają na przemarsz "Szlakiem Walk Powstańców Wielkopolskich o Rawicz".

Kiedy?

18 stycznia 2020 roku (start: godz.13.00 z rynku w Miejskiej Górce)

Trasy  przemarszu:

  1. PIESZA: Miejska Górka - Sarnowa - Rawicz Dom Kultury /czerwonym szlakiem turystycznym/                                                                                                                                                            
  2. ROWEROWA: godz. 12.00 - Rawicz Pomnik Żołnierza - Miejska Górka/Rynek -  Rawicz                                                                                                             

W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje oraz osoby indywidualne. Zgłoszenie należy dokonać na załączonym wzorze wraz z wpisowym w kwocie 3,00 zł od uczestnika (opiekunowie nie płacą wpisowego) należy  przekazać na adres: ZO PTTK Rawicz  ul. Przyjemskiego 4  tel. 511 097 047 lub 605 409 449 do dnia  14 stycznia 2020 r.

UWAGA ! Zgłoszeni uczestnicy/z Rawicza  zostaną przewiezieni autobusami na miejsce startu

Świadczenia: W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: znaczek rajdowy, poczęstunek na trasie, nagrody w konkursach,  a  drużyny dyplomy uczestnictwa. Za udział w rajdzie przysługuje: 10 pkt. na OTP lub 10 pkt. na KOT.

Regulamim Przemarszu 2020

Z G Ł O S Z E N I E 2020

 

Więcej

Wolontariusze pomagają „Pomocnej Dłoni”

Wolontariusze pomagają „Pomocnej Dłoni”

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, jak co roku aktywnie włączyli się w organizację spotkania opłatkowego dla członków stowarzyszenia "Pomocna Dłoń".
Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas wspólnych spotkań, składania życzeń i śpiewania kolęd. Przy wsparciu wolontariuszy możliwe było zapewnienie obsługi gastronomicznej wydarzenia odbywającego się na sali widowiskowej rawickiego Domu Kultury. Warto nadmienić, iż uczniowie klasy I po raz pierwszy zaangażowali się w działania stowarzyszenia "Pomocna Dłoń".

Fot. przesłane przez ZSZ

IMG 5165
IMG 5177
IMG 5179

Więcej

Samochody dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Samochody dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W piątek pod remizą strażacką w Miejskiej Górce odbyło się oficjalne przekazanie samochodów dla OSP w Miejskiej Górce, Dłoni i Oczkowicach. Akty nadania oraz kluczyki do wozów bojowych przekazali Poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak, Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urszula Chłystun. W trakcie uroczystości Starosta Rawicki Adam Sperzyński przekazał OSP w Miejskiej Górce grant pieniężny w wysokości 1500 zł.

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO 4x4 GBA 3/16, który trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej Górce w wysokości ok. 760 tys. zł sfinansowano z budżetów Gminy Miejska Górka, WFOŚiGW oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Samochód, z którego dotychczasowo korzystali strażacy z Miejskiej Górki (Star GBA 2,5/16) został przekazany do OSP Dłoń, natomiast wóz gaśniczy z OSP w Dłoni trafił do jednostki OSP w Oczkowicach.

Fot. OSP w Miejskiej Górce

Przekazanie 6 768x431
Przekazanie 18 768x431
Przekazanie 19 768x431

 

Więcej

Dofinansowanie zadania publicznego

Dofinansowanie zadania publicznego

W dniu 2 grudnia Zarząd Powiatu Rawickiego przyjął Uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego podmiotowi, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego Powiatu Rawickiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019.

 

Treść uchwały: Uchwała ZPR 02.12.2019

 

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00