Organizacje pozarządowe

W dniu 24 listopada 2016 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017″.

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu

Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Pobierz: Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Pobierz: Zasady wspierania projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Pobierz: Wniosek o wsparcie projektów jednorazowych i cyklicznych 2016

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Rawickiego

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Stowarzyszenia zwykłe
 • Kluby sportowe
 • Uczniowskie kluby sportowe

Wykaz organizacji pozarządowych dostępny w BIP

Sprawozdania

Aktualności dotyczące Organizacji Pozarządowych w Powiecie Rawickim

Skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty

Skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty

W dniu 18 listopada Zarząd Powiatu Rawickiego przyjął Uchwałę w sprawie powołania składu komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2020.

Uchwała zawierająca skład Komisji Konkursowej: komisja_konkursowa_18112019

 

Więcej

Powiatowy Dzień Integracji

Powiatowy Dzień Integracji

Tegoroczny Dzień Integracji – IX edycja organizowana w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020” odbyła się 15 listopada w Jutrosinie. 

Tematem przewodnim wydarzenia była setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Został zorganizowany przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu we współpracy ze stowarzyszeniami:

 • Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie,
 • Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,
 • Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOCNA DŁOŃ” w Rawiczu,
 • Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce,
 • „Z Nadzieją w Przyszłość” w Rawiczu,
 • „Wsparcie Dla Każdego” w Pakosławiu,
 • Rawicki Klub „Amazonka” w Rawiczu,
 • Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych  „Razem Raźniej w Bojanowie”.

Program artystyczny przygotowali podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu, Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Osieku, Warsztatów terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce i Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”. Natomiast oprawę artystyczną zapewnił Zespół Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy.

Wśród gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak, Radni Rady Powiatu Rawickiego oraz kierownik MGOPS w Jutrosinie.

Gospodarzami tegorocznego wydarzenia byli Starosta Rawicki – Adam Sperzyński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Romuald Krzyżosiak.

Fot. przekazane przez PCPR w Rawiczu

73515807 423300491939547 6538023290709999616 N
74574446 1196857597173247 7688868578061189120 N
74889339 548805042350831 3161831000623808512 N
75474226 572600843506567 7509248046400536576 N
76767446 539064973322125 9031640414678941696 N

Więcej

Możliwość składania uwag do oferty

Możliwość składania uwag do oferty

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Światło” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn. Wyprodukowanie trailera filmu „Adamczykowie – jedność i różnice”.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz w oparciu o treść „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019” oferta podlega ogłoszeniu na okres 7 dni, tj. od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 r.

Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres: oswiata@powiatrawicki.pl

Więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2020.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu,  do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem, dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2020 – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2020″.

Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.powiatrawicki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami – otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych – 2020 rok.

Pełna treść ogłoszenia – do pobrania w załącznikach.

1. Uchwała ogłoszenie ZPR 2020

2. Ogłoszenie NPPPO 2020

3. Deklaracja 2020

4. Oświadczenia 2020

5. Karta oceny 2020

6. Harmonogram 2020

7. Rozporządzenie – od marca 2019

 

 

Więcej

Mistrzostwa Powiatu Rawickiego – tenis stołowy

Mistrzostwa Powiatu Rawickiego – tenis stołowy

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w dniu 30 października zorganizował Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w Tenisie Stołowym.
Rozgrywki odbyły się w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu.

TABELA WYNIKÓW:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt:

1. SP 4 Rawicz – awans
2. ZSP Konary – awans
3. SP Sierakowo

Mecz o III miejsce pomiędzy SP Sierakowo i ZSP nr 2 w Rawiczu zakończył się wynikiem 3:1, natomiast finał SP Konary – SP 4 Rawicz wynikiem 0:3.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców:

1. SP Dubin – awans
2. SP Golina Wielka – awans
3. SP Sierakowo

Wyniki spotkań grupy finałowej:
SP Golina Wielka – SP Dubin 2:3
SP Dubin – SP Sierakowo 3:0
Sp Sierakowo – SP Golina Wielka 0:3

Igrzyska Dzieci dziewczęta:

1. SP Dubin – awans
2. SP Słupia – awans
3. SP 3 Rawicz

Igrzyska Dzieci chłopcy:

1. ZSP nr 2 Rawicz – awans
2. ZSP Konary – awans
3. SP Sierakowo

 

Gratulujemy zespołom, które awansowały do rozgrywek rejonowych – Finału Wielkopolskiego, organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska.

Zawody wspiera Powiat Rawicki. 

Organizator: Adam Pióro

Fot. Adam Pióro

0F6E1FBC BF15 412C 8F6F ACBA25D242D7
06FE6908 365D 4073 BB90 810BB8535B34
AB570418 D6A5 49C3 811A 3CB5AAF4B86A
D4EEB2F3 55F2 445D 9CBC CD8A4207E6D6

Więcej

Wielkopolska Śpiewa Niepodległej

Wielkopolska Śpiewa Niepodległej

Zapraszamy do wzięcia udziału w koncercie „Wielkopolska Śpiewa Niepodległej”

Kiedy?
10 listopada

Gdzie?
Hala widowiskowo-sportowa w Miejskiej Górce

Więcej

Wszystkie aktualności

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00