Dotacja dla Powiatu Rawicki na likwidację azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Trwa realizacja przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Rawickiego w 2016 r.", polegającego na wykonywaniu usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wykonawcą robót jest firma EKO TW Sp. z o. o. z Czermina.

Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie kompleksowych usług obejmujących demontaż materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz załadunek, transport na składowisko, rozładunek i utylizację powstałego odpadu;
  • wykonanie kompleksowych usług obejmujących załadunek, transport na składowisko, rozładunek i utylizację nieużytkowanych materiałów zawierających azbest.

Koszty jednostkowe wykonanych prac wynoszą: 0,42 zł (netto) za 1 kg odpadu - w przypadku prac obejmujących demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest i 0,28 zł (netto) za 1 kg - w przypadku prac obejmujących usunięcie eternitu.

Prace związane z usuwaniem eternitu prowadzone będą do dnia 31 października 2016 r. Do tej pory odebrano  ok. 200 ton odpadów azbestowych od 87 wnioskodawców.

Link do strony Funduszu www.wfosgw.poznan.pl

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00