Wsparcie dla samorządów na remonty i inwestycje w kulturze

Działania proekologiczne i prokulturowe

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna edycja konkursu pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego".

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

Kategoria I - projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Kategoria  II - projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej - o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Termin zgłaszania projektów konkursowych upływa z dniem 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://www.umww.pl/dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-1

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00