• Szkola Gastronomiczna
  • Szkoly 2
  • Szkoly 1
  • Wybieramlokalnie

Edukacja

Starostwo Powiatowe w Rawiczu jest organem prowadzącym dla trzech szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w liceum, technikach oraz szkołach branżowych. Placówki w Rawiczu i Bojanowie w swojej bogatej ofercie mają również szkoły dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ponadto funkcjonuje Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Z kolei Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu zapewnia najmłodszym mieszkańcom Powiatu Rawickiego, uczniom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych.

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00