Oferta edukacyjna (młodzież)

Starostwo Powiatowe w Rawiczu oferuje tegorocznym absolwentom gimnazjów naukę w liceum, technikach i szkołach branżowych w Rawiczu i Bojanowie. Szkoły proponują kształcenie w następujących kierunkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu
– Profil matematyczny
– Profil biologiczny
– Profil humanistyczny
– Profil ogólny
– Profil dziennikarsko-prawny
– Klasa mundurowa (kadecka)

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
– Technik agrobiznesu
– Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– Technik weterynarii
– Technik rolnik
– Technik organizacji reklamy
– Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
– Liceum ogólnokształcące (klasa o profilu sportowym)
– Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu
– Technik budownictwa
– Technik ekonomista
– Technik elektryk
– Technik handlowiec
– Technik logistyk
– Technik mechanik
– Technik żywienia i usług gastronomicznych
– Technik teleinformatyk
– Szkoła Branżowa I Stopnia (wielozawodowa)

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu
– Szkoła podstawowa dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
– Gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
– Szkoła Branżowa I Stopnia dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
– Szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
– Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy
– Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia

14-30 maja – Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22-25 czerwca – Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
11 lipca o godz. 10.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 19 lipca do godz. 12.00 – Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
20 lipca 2018 r. godz. 13.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
3 września – Początek roku szkolnego 2018/2019

 

Biura rekrutacji:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu – www.1lorawicz.pl
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu – www.zszrawicz.pl
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie – www.zsptbojanowo.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu – www.zss-rawicz.pl

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00