Powiat Rawicki otrzymał grant

Grant dla Powiatu Rawickiego

Powiat Rawicki w ramach Projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" otrzymał grant w kwocie 243 270,00 zł na wsparcie czterech placówek:

1) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie,

2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowy Dworek" w Łaszczynie,

3) Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce,

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 - WRPO 2014+.

Całkowita wartość projektu wynosi 270.300,00 PLN, natomiast wkład własny łącznie wszystkich podmiotów (10%) to 27.030,00 PLN.

W ramach grantu placówki przeznaczą środki na: dodatki do wynagrodzeń dla zatrudnionych osób oraz zakup: środków ochrony indywidualnej dla kadry, testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19, sprzętu do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (np. ozonatory), a także poradnictwo specjalistyczne dla pracowników związane z pracą w warunkach epidemii (np. pomoc psychologa, terapeuty).

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00