Flaga Powiatu Rawickiego

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniach 21 i 22 czerwca br. (poniedziałek i wtorek), w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Finansowo - Budżetowa i Rozwoju - w poniedziałek o godz. 08:00,
 2. Skarg, Wniosków i Petycji - w poniedziałek o godz. 10:00,
 3. Rewizyjna - we wtorek o godz. 08:00,
 4. Spraw Społecznych i Rolnictwa - we wtorek o godz. 10:00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Rawickiego oraz zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2020 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 - 2032.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2019 i 2020 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020".
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Czytaj dalej

BIP,debata,powiat rawicki,raport

Raport o stanie Powiatu Rawickiego - 2020

Zaproszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2020 rok

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Rawickiego

Zapraszam do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Rawickiego,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Powiatu Rawickiego.

Czytaj dalej

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych,Przedowdniczący,Sekretarz,stowarzyszenia,Wiceprzewodniczący

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy Staroście Rawickim

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy Staroście Rawickim – kadencja 2021-2025

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim.

Czytaj dalej

organizacje,spotkanie

Spotkanie otwarte z NGO

Spotkanie otwarte z NGO

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli m.in. stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich oraz wszystkie osoby zaangażowane w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.

Czytaj dalej

kwestionariusz,Punkt szczepień powszechnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu,Punkt szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu,szczepienia,telefon

Ruszyła akcja szczepień w punktach szczepień powszechnych w powiecie rawickim

Ruszyła akcja szczepień w punktach szczepień powszechnych w powiecie rawickim

Rozpoczęły się szczepienia w zorganizowanych przez powiat rawicki punktach szczepień powszechnych przeciw Covid-19 w Rawiczu.

Powiat Rawicki wspólnie z wszystkimi gminami zorganizował dwa punkty szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu oraz Szkole Podstawowej  nr 4 (udostępnionej przez Burmistrza Gminy Rawicz). Obie lokalizacje zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wielkopolski Oddział NFZ.

 1. Punkt szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu przyjmuje zgłoszenia na szczepienia od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 -15:00 pod numerami telefonów: 508 580 081 lub 65 537 62 57. 

Punkt Szczepień znajduje się w lokalizacji po byłej poradni chirurgicznej (budynek główny szpitala, parter, wejście -- z tyłu budynku, wyjście -- od strony szczytu przy wjeździe na teren szpitala) i jest czynny od poniedziałku do piątku od 08:00-16:00. 

 1. Punkt szczepień powszechnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu przyjmuje zgłoszenia na szczepienia pod numerami telefonów: 65 616 49 68 lub 65 616 49 69.

Punkt Szczepień znajduje się w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, przy ulicy Władysława Broniewskiego 5 i jest czynny od poniedziałku do piątku od 08:00-18:00. 

WAŻNE!!!

Osoba zgłaszająca się do szczepienia powinna wypełnić: kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw Covid -19 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej). 

Kwestionariusz wraz ze zgodą można wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą do punktu szczepień lub wypełnić na miejscu bezpośrednio przez szczepieniem. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz_szczepienia_z_oświadczeniem

2.	Punkt szczepień powszechnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

1.	Punkt szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu

Czytaj dalej

awaria,brak prądu,kontakt,połaczenia,telefon

Komunikat - brak prądu Wały Dąbrowskiego 2 - 5 maja 2021 r.

Brak prądu – problemy z połączeniami telefonicznymi

Informujemy, że z powodu braku dostawy energii elektrycznej występują problemy z połączeniami telefonicznymi do Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy ulicy Wały Dąbrowskiego 2.  Trwają prace mające na celu usunięcie awarii.

W tym czasie kontakt z urzędem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej - bezpośrednio do wydziałów (adresy są dostępne pod linkiem): http://powiatrawicki.pl/www/powiat/starostwo.

Przepraszamy za utrudnienia. 

Czytaj dalej

naczelnik,Promocji i Rozwoju,stanowisko,Wydział Oświaty

Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju od 1 maja 2021 r.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju

Z dniem 1 maja 2021 r. stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju objęła Pani Katarzyna Łęcka. Pani Naczelnik jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego,  Ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja, posiada także przygotowanie pedagogiczne. Od 2009 r. Pani Katarzyna Łęcka zatrudniona była w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze.

Fot. Powiat Rawicki

Czytaj dalej

Rezerwacja wizyty w urzędzie

Rezerwacja wizyty w urzędzie

W celu skrócenia czasu oczekiwania na załatwienie spraw przez Wydział Komunikacji i Dróg, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w Starostwie uruchomiono system rezerwacji wizyty on-line, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.powiatrawicki.pl.

Rezerwacja wizyty jest obligatoryjna. Istnieje także możliwość telefonicznej rezerwacji terminu wizyty pod numerami telefonów:

 •  65 545 32 99 - Wydział Komunikacji i Dróg - rejestracja pojazdu
 • 65 546 51 27 - Wydział Komunikacji i Dróg - odbiór dowodu rejestracyjnego lub sprawy związane z prawem jazdy
 • 65 545 35 05 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - sprawy związane z niepełnosprawnością
 • 65 546 51 06 - Powiatowy Rzecznik Konsumentów - sprawy konsumenckie
 • 65 546 51 18 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - sprawy geodezyjne

Jednocześnie Zachęcamy do korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej w systemie ePUAP, dzięki której mogą Państwo załatwić wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu - przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP Starostwa Powiatowego w Rawiczu: /kk3770ibgq/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej powiatrawicki.pl.

Czytaj dalej

dokumentacja,droga powiatowa,droga wojewódzka,groga krajowa,most,przebudowa,przetarg,skrzyżowanie

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Golina Wielka - Miejska Górka wraz z przebudową mostu

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Golina Wielka – Miejska Górka wraz z przebudową mostu

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Annopol do skrzyżowania z drogą krajową w miejscowości miejska Górka, wraz z przebudową mostu.

Czytaj dalej

punkt szczepień przeciwko COVID-19,szczepienia populacyjne,Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.,zgłoszenia

Szczepienia populacyjne w rawickim szpitalu - 06.04.2021 r.

Od dziś szczepienia populacyjne w rawickim szpitalu

Od 06 kwietnia 2021 r. punkt szczepień przeciwko COVID-19 działający w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. rozpoczyna szczepienia populacyjne.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00