energia,energia odnawialna,Fundusze Norweskie,konkurs,MFEOG,OZE

Konkurs

KONKURS! Wygraj aparat fotograficzny

Weź udział w konkursie fotograficznym związanym z efektywnością energetyczną oraz promocją OZE i wygraj aparat fotograficzny! Do wzięcia udziału w zmaganiach zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu rawickiego. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda.

Czytaj dalej

esesja,posiedzenie,Rada Powiatu Rawickiego,sesja

Herb powiatu rawickiego

LV SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 marca br. (czwartek) o godz.11.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LV Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2022.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2022.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej odnośnie transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie.

Czytaj dalej

komisja,rada powiatu,radni

Herb powiatu

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 marca br. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim za 2022 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2022.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2022.
 10. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023.
 11. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej odnośnie transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

 Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Czytaj dalej

Powiatowy Zarząd Dróg,przebudowa drogi,przetarg

Droga gmina Bojanowo przetarg

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny na odcinku Gołaszyn-Wydartowo Pierwsze

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych ogłosiło przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo - Sowiny na odcinku Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Czytaj dalej

porządek obrad,sesja

Herb powiatu

LIII SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 stycznia br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LI i LII Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LI/394/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu rawickiego?.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego za 2022 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2022 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Czytaj dalej

bronisław lachowicz,delegacje,rocznica,rocznica stanu wojennego

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

41. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Mija 41 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, delegacje samorządowców gminnych i powiatowych, radnych oraz reprezentanci organizacji społecznych i politycznych złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym działaczy NSZZ "Solidarność" represjonowanych w czasie stanu wojennego w latach 1982-1983 w Wojskowym Obozie Internowania w Rawiczu przy ul. Grota-Roweckiego.

Czytaj dalej

osoby z niepełnosprawnością,pcpr,warsztaty terapii zajęciowej

Spotkanie

Spotkanie w sprawie koordynacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w powiecie rawickim

W dniu 12 grudnia br. z inicjatywy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rawickim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu miało miejsce spotkanie poświęcone omówieniu spraw z zakresu koordynacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w powiecie rawickim, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości objęcia ich wsparciem ze strony Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

Czytaj dalej

I Liceum Ogólnokształcące,Ministerstwo Obrony Narodowej,MON

I Liceum Ogólnokształcące

Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie Oddziału Przygotowania Wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu

Powiat Rawicki  na podstawie umowy zawartej w dniu 16 listopada 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej otrzymał wsparcie finansowe dla I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu na zakup wszystkich elementów ubioru tzw. pakiet ubiorczy ucznia OPW oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW tzw. pakiet szkoleniowy OPW.

Przyznana dotacja: 80 528 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.

Wkład własny: 20 132 zł, co stanowi 20% kwoty potrzebnej na sfinansowanie zadania.

Całkowita wartość zadania: 100 660 zł.

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów OPW, rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Plakat

Czytaj dalej

dofinansowanie,dotacja,Fundusze Norweskie,termomodernizacja

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

WIĘKSZE DOFINANSOWANIE DLA POWIATU RAWICKIEGO!

W tym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował Starostę Rawickiego Adama Sperzyńskiego o podjęciu decyzji o zwiększeniu dofinansowania na projekt termomodernizacji dwóch sal gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie.

Czytaj dalej

deszczówka,Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Program "Deszczówka"

PROGRAM „DESZCZÓWKA” ZREALIZOWANY!

W ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" Powiat Rawicki uzyskał z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotację celową w wysokości 100 000,00 zł.

Czytaj dalej

posiedzenie,rada powiatu,sesja

L SESJA RADY POWIATU

RADNI OBRADOWALI NA L SESJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Posiedzenie rozpoczęło się wręczeniem nagród finansowych dla zawodników wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Następnie Starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym i przystąpiono do rozpatrywania uchwał. Radni dokonali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022-2032 oraz Uchwale budżetowej na 2022 rok.

Czytaj dalej

drogi,przebudowa,samorząd

Droga w Niemarzynie otwarta

DROGA W NIEMARZYNIE OTWARTA

W dniu 28 października br. otwarto, a także poświęcono drogę przebudowaną we wsi Niemarzyn i to na dwa miesiące przed planowanym terminem zakończenia zadania. Powiat Rawicki realizował tę inwestycję w partnerstwie z Gminą Miejska Górka. 

Czytaj dalej

posiedzenie,powiat,radni,sesja

RADNI OBRADOWALI NA XLIX SESJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

27 października br., w Starostwie Powiatowym w Rawiczu obradowali radni na XLIX Sesji Rady Powiatu Rawickiego.

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego w ubiegłym tygodniu wieloletniego radnego Rady Powiatu Adama Bandury.

Następnie Adam Sperzyński Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się również z informacją o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2021 roku oraz I półrocze 2022 roku oraz z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Czytaj dalej

komisja,posiedzenie

Herb powiatu rawickiego

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 27 października br. (czwartek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Sprawozdanie Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie Powiatu Rawickiego.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.  
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022 ? 2032.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/342/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023?.
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez powiat rawicki z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
 10. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 11. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2021 roku oraz I półrocze 2022 roku.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie

Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Czytaj dalej

ćwiczenia obronne,konferencja,sytuacja kryzysowa

KONFERENCJA PLANISTYCZNA

W dniu 17 października 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyła się Końcowa Konferencja Planistyczna dotycząca powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pk. Balaton - 2022, które odbędzie się na terenie Powiatu Rawickiego w dniach 25-26 października 2022 roku. Konferencji przewodniczył Pan Adam Sperzyński - Starosta Rawicki.

Czytaj dalej

nieruchomości,opłaty

INFORMACJA W SPRAWIE AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA

Informacja w sprawie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

Informujemy, że na Starostę Powiatu Rawickiego nałożony jest obowiązek dokonywania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Aktualizacja objęła nieruchomości, na których znajdują się garaże położone w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego i Saperskiej oraz w Sierakowie przy ul. Świętojańskiej. Powyższe dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, jednak nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Czytaj dalej

pfron,Program Wyrównywania Różnic Między regionami,projekt,stowarzyszenie

Środki na renowację budynku WTZ

Środki na renowację budynku WTZ

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) w 2022 r. otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. "Renowacja budynku WTZ".

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00