karaś,medale,puchar,zawody,zawody wędkarsie

II zawody wędkarskie o Puchar Starosty Rawickiego 2021

II zawody wędkarskie o Puchar Starosty Rawickiego

W miniony weekend, na zbiorniku Balaton w Miejskiej Górce rozegrano II zawody wędkarskie o Puchar Starosty Rawickiego Wzięło w nich udział 5 czteroosobowych drużyn: Albatros Bojanowo, Wodnik Rawicz, Balaton Miejska Górka, Okoń Miejska Górka oraz Gazomet Rawicz. Gospodarzem i jednocześnie organizatorem było Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 206 Gazomet Rawicz.

Czytaj dalej

działalność gospodarcza,mały przedsiebiorca,mikroprzedsiębiorca,nabór,powiatowy urząd pracy,PUP

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom - 072021

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu ogłasza od dnia 23 lipca 2021r. nabór wniosków w ramach dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na terenie jednostek systemu oświaty (art. 15zze4a ustawy o COVID).

Czytaj dalej

Wydłużony do 60 dni termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu (07.2021)

Wydłużono termin do 60 dni

Wydział Komunikacji i Dróg informuje, iż na podstawie art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu  COVID-19  wydłużony został do 60 dni termin na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu i złożenia wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

absolwenci,egzamin dojrzalości,wyniki matur,zdawalność

Wyniki matur 2021

Wyniki matur 2021

W szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki do egzaminu maturalnego przystąpiło 257 tegorocznych absolwentów, z czego 117 zdających było z I Liceum Ogólnokształcącego, 118 z Zespołu Szkół Zawodowych i 6 z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz 16 z Technikum - Zespołu Szkół Przyrodniczo Technicznych CKU w Bojanowie.

Czytaj dalej

czek,Marszałek Województwa Wielkopolskiego,podpisanie umowy,ściezki rowerowe,WRPO 2014+

Czek - z podpisania umowy - 6.07.2021 r.

Będą kolejne ścieżki rowerowe

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wręczył symboliczny czek Staroście Rawickiemu Adamowi Sperzyńskiemu oraz podpisał umowę o dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczące budowy dróg rowerowych i poprawy infrastruktury rowerowej.

Czytaj dalej

bunt,poznański czerwiec,robotnicze protesty,rocznica

Poznańskiego Czerwca 1956 - 28.06.2021

Dziś obchodzimy rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956

65 lata temu, 28 i 29 czerwca 1956 r., w Poznaniu wybuchły robotnicze protesty, do stłumienia których ówczesne władze użyły wojska. W tym czasie życie straciło 58 osób, w tym 50 osób cywilnych. Szacuje się, że co najmniej 239 osób zostało rannych. Robotniczy bunt przeszedł do historii jako Poznański Czerwiec.

Czytaj dalej

Flaga Powiatu Rawickiego

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniach 21 i 22 czerwca br. (poniedziałek i wtorek), w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Finansowo - Budżetowa i Rozwoju - w poniedziałek o godz. 08:00,
 2. Skarg, Wniosków i Petycji - w poniedziałek o godz. 10:00,
 3. Rewizyjna - we wtorek o godz. 08:00,
 4. Spraw Społecznych i Rolnictwa - we wtorek o godz. 10:00.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Rawickiego oraz zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2020 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 - 2032.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji w 2019 i 2020 roku "Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020".
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00