energia,energia odnawialna,Fundusze Norweskie,konkurs,MFEOG,OZE

Konkurs

KONKURS! Wygraj aparat fotograficzny

Weź udział w konkursie fotograficznym związanym z efektywnością energetyczną oraz promocją OZE i wygraj aparat fotograficzny! Do wzięcia udziału w zmaganiach zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu rawickiego. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda.

Czytaj dalej

esesja,posiedzenie,Rada Powiatu Rawickiego,sesja

Herb powiatu rawickiego

LV SESJA RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 marca br. (czwartek) o godz.11.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się LV Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2022.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2022.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej odnośnie transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie.

Czytaj dalej

komisja,rada powiatu,radni

Herb powiatu

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 marca br. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 ? 2034.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim za 2022 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2022.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2022 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2022.
 10. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023.
 11. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
 12. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej odnośnie transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie.

 Projekt porządku obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego może ulec zmianie.

Czytaj dalej

oferta pracy,praca,praca w rawiczu

Oferta pracy PCUW

OFERTA PRACY NA SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu ogłosiło nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista - Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4, pok. nr 10 (I piętro) w terminie do dnia 24 marca br., do godz. 10:00, lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. M. Kopernika 4, 63-900 Rawicz z dopiskiem - "Oferta zatrudnienia na stanowisku Specjalista w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu".

Więcej informacji pod linkiem: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/wiadomosci/13066/wiadomosc/485226/08032023_r_ogloszenie_na_wolne_stanowisko_urzednicze_specjalista?fbclid=IwAR2e1-JwhBgYZxV66v6aPXFWO5xWcPbbAC_dXA-mJPhcQbzSuSmrLaAPOaw

Czytaj dalej

nieruchomość,przetarg,warsztaty szkolne

Przetarg

Przetarg na sprzedaż nieruchomości. Warsztaty szkolne idą „pod młotek”

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza 27. Odbędzie się  on 13 marca br. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu (ul. Rynek 17, pok. nr 18, I piętro). Cena wywoławcza wynosi 1.632.000 zł.

Czytaj dalej

dofinansowanie,dotacja,Fundusze Norweskie,termomodernizacja

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

WIĘKSZE DOFINANSOWANIE DLA POWIATU RAWICKIEGO!

W tym tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował Starostę Rawickiego Adama Sperzyńskiego o podjęciu decyzji o zwiększeniu dofinansowania na projekt termomodernizacji dwóch sal gimnastycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie.

Czytaj dalej

posiedzenie,powiat,radni,sesja

RADNI OBRADOWALI NA XLIX SESJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

27 października br., w Starostwie Powiatowym w Rawiczu obradowali radni na XLIX Sesji Rady Powiatu Rawickiego.

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego w ubiegłym tygodniu wieloletniego radnego Rady Powiatu Adama Bandury.

Następnie Adam Sperzyński Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się również z informacją o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2021 roku oraz I półrocze 2022 roku oraz z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Czytaj dalej

ćwiczenia obronne,konferencja,sytuacja kryzysowa

KONFERENCJA PLANISTYCZNA

W dniu 17 października 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyła się Końcowa Konferencja Planistyczna dotycząca powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pk. Balaton - 2022, które odbędzie się na terenie Powiatu Rawickiego w dniach 25-26 października 2022 roku. Konferencji przewodniczył Pan Adam Sperzyński - Starosta Rawicki.

Czytaj dalej

Dzień Kadeta,korpus kadetów,mundur,muzeum,Pamiętamy,sala kadecka

POWIATOWY DZIEŃ KADETA 20.05.2022

POWIATOWY DZIEŃ KADETA

21 maja obchodzimy Powiatowy Dzień Kadeta. Z tej okazji przedstawiciele samorządu powiatowego, samorządu gminnego,  Muzeum Ziemi Rawickiej, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lesznie wraz dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu i młodzieżą z klas mundurowych złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Czytaj dalej

konkurs ofert,nieodpłatna pomoc,nieodpłatna pomoc prawna,Powiat Rawicki 2020,rozstrzygnięcie ofert,świadczenia poradnictwa obywatelskiego,zadanie publiczne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Rawickiego w rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2021.

Czytaj dalej

interpelacje,obrady,porządek obrad,Rada Powiatu Rawickiego,sesja,sprawozdanie,uchwały

XX Sesja Rady Powiatu Rawickiego

W dniu dzisiejszym odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której starosta Adam Sperzyński przedstawił radnym informację z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym. Radni wyrazili zgodę na dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031 oraz uchwały budżetowej na 2020 rok.

Czytaj dalej

biuro bezpieczeństwa,obrona cywilna,pracownik,zarządzanie kryzysowe

Nowy pracownik w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Marcin Stoiński od 1 kwietnia br. pracuje jako główny specjalista w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Do jego zadań będą należały sprawy z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego na terenie powiatu rawickiego.

Czytaj dalej

maseczki jednorazowe,maseczki ochronne,rękawiczki jednorazowe,środki ostrożności

DOSTĘPNOŚĆ MASECZEK I RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH

Przedstawiamy w załączeniu dostępność maseczek i rękawiczek jednorazowych w aptekach na terenie powiatu rawickiego.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dostępność w/w asortymentu bardzo szybko ulega zmianie.

 

Maseczki

Czytaj dalej

DEFENDER 20

W dniu 04 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie w sprawie organizacji ćwiczeń wojskowych DEFENDER 20. W spotkaniu udział wzięli: kpt. Michael McDonald, sierż. Patrick Lee, sierż. Jon Deal - żołnierze Armii USA stacjonujący w Polsce, ppor Arkadiusz Kuśnierek z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Adam Sperzyński - Starosta Rawicki, Maciej Dubiel - Burmistrz Bojanowa, Paweł Szybaj - Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz, Komendanci Powiatowi Policji i PSP oraz członkowie PCZK i GCZK z powiatu rawickiego. Na spotkaniu omówione zostały założenia do ćwiczeń oraz zadania do wykonania przez administrację samorządową, służby porządkowe i ratownicze.

IMG 6737
IMG 6734
IMG 6731
IMG 6728
IMG 6727

 

Czytaj dalej

konkurs ofert,nieodpłatna pomoc,nieodpłatna pomoc prawna,Powiat Rawicki 2020,rozstrzygnięcie ofert,świadczenia poradnictwa obywatelskiego,zadanie publiczne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Rawickiego w dniu 16 grudnia br. rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2020.

Czytaj dalej

oferta pracy,praca,referent,starostwo powiatowe w rawiczu,Wydział Oświaty Promocji i Rozwoju

Oferta pracy – Referent w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju

 
 
Starostwo Powiatowe w Rawiczu ogłasza nabór na stanowisko Referenta, w ramach umowy na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Wydziale Oświaty, Promocji i Rozwoju.
 

 

Czytaj dalej

oferta pracy,podinspektor,praca,starostwo powiatowe w rawiczu,Wydział Finansów

Oferta pracy – Podinspektor w Wydziale Finansów

Starostwo Powiatowe w Rawiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansów.

Więcej informacji pod adresem: http://bip3.wokiss.pl/rawiczp/bip/oferty-pracy3/starostwo-powiatowe2/2019-rok.html?pid=4606

 

Czytaj dalej

bezpłatne konsultacje,dofinansowania,konsultacje,PIFE

Bezpłatne konsultacje – 8.11.2019 r.

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem środków krajowych bądź z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na bezpłatne konsultacje.

Kiedy?
8 listopada
godz. 10:00-13:00

Gdzie?
Starostwo Powiatowe w Rawiczu (ul. Rynek 17),
I piętro, sala narad

Konsultacje prowadzą przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Leszna.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00