kolejne zamówienie

Opublikowano kolejne zamówienie

Informujemy, że po unieważnieniu postępowania nr  SzW/5/2018, w dniu 13 listopada 2018r. ponownie opublikowano ogłoszenie o zamówieniu tym razem pod nr SzW/9/2018 na "Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)".

Czytaj dalej

przetarg

Informacja o ogłoszeniu

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 r. ponownie zostało opublikowane ogłoszenie dot. zamówienia pn.: "Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)".

Czytaj dalej

przetarg,szpital

Ogłoszenie o zamówieniu

Informujemy, że dnia 15 lutego Spółka Szpitale Wielkopolski opublikowała  drugi przetarg na: "Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)". 

Czytaj dalej

Trwa wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w rawickim szpitalu


W powiecie rawickim realizowany jest projekt pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Jego celem jest dostarczenie Mieszkańcom Wielkopolski - pacjentom - dwóch usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu sieci Internet, tj. usług e-dokumentacji i e-rejestracji. Uczestnikami oraz zarówno Partnerami w projekcie są m.in. podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego, natomiast Partnerem Wiodącym jest Województwo Wielkopolskie. Jego realizacja przyniesie naszemu szpitalowi wiele korzyści m.in. zostanie on wyposażony w nową infrastrukturę techniczną umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Dodatkowo realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do wyrównania szans wszystkich jego uczestników we wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług elektronicznych, jak również zostanie zapewniona standaryzacja wyposażenia podmiotów leczniczych w zakresie dostępu do infrastruktury i zasobów niezbędnych do realizacji jego celów. Całkowita wartość projektu to 93.882.351,00, w tym dofinansowanie w wysokości 79.799.998,34 zł. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30 czerwca 2019 r.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00