Kolejna droga z dofinansowaniem – Dębno Polskie

3 września rozstrzygnięto nabór wniosków Funduszu Dróg Samorządowych (wnioski składane w marcu 2019 r.)

Powiat Rawicki otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie.

Długość odcinka: 0,999 km

Okres realizacji zadania: październik 2019 - lipiec 2020

Ogółem wartość projektu: 1 910 878,63 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 955 439,00 zł (50%)

Deklarowana kwota środków własnych: 955 439,63 zł

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz- Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie.

Projekt przewiduje:

- poszerzenie do szerokości 5,5 m istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku 553,20 m (od drogi DK5 do miejsca nawierzchni wykonanej po remoncie kanalizacji) wraz z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości, wykonaniem poboczy umocnionych kruszywem i utrwalonych emulsją asfaltową z grysem, 

- wykonanie 2 zatok autobusowych (po lewej i po prawej stronie) wyposażonych w perony,

- budowę zjazdów (do posesji) z kostki betonowej oraz betonu asfaltowego,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 999,46 m (od drogi DK5 do ul. Jastrzębiej - nawierzchnia bitumiczna, a za ul. Jastrzębią - nawierzchnia z kostki betonowej - w ciągu pieszo-rowerowym po lewej stronie drogi),

- odtworzenie rowów przydrożnych wraz z częściowym ich umocnieniem,

- wprowadzenie dodatkowego oznakowania po ukończeniu inwestycji (oznakowanie pionowe i poziome),

- na dojeździe do przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów zamontowanie radaru informującego o prędkości zbliżających się pojazdów.

 

516
20190326 131105
20190326 130835

Tagi: , , , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00