Kolejny projekt ekologiczny w Wielkopolsce

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zorganizowano konferencję w ramach europejskiego projektu ECOWASTE4FOOD mającego za zadanie wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawienia żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo.  Powiat Rawicki reprezentowali Wicestarosta Jakub Moryson oraz nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Panie Monika Świtała oraz Agnieszka Matysiak.

Ambicją projektu jest poszukanie rozwiązania podstawowego problemu marnotrawienia żywności, aby nie tylko przystopować niedopuszczalną sytuację, która powoduje utratę nawet do 50% produkcji rolnej, ale także w celu wykazania, że odpady żywnościowe mogłyby być źródłem wydajnej zasobowo i przyjaznej dla środowiska gospodarki na terytoriach uczestniczących w projekcie. Władze lokalne i regionalne będące partnerami projektu są przekonane, że pracując razem, wymieniając się doświadczeniami i ucząc się od siebie nawzajem osiągną cel promowania na swoich terytoriach innowacji ekologicznych mających na celu ograniczanie marnotrawstwa żywności, jako sposobu podążania w kierunku inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu.

W ramach planu działań dla Wielkopolski będą realizowane trzy działania pilotażowe:

I Wielkopolski Tydzień Przeciwdziałania Marnotrawieniu Żywności

II Rozwijanie Innowacyjności i Przedsiębiorczości w tematyce Ograniczania Marnotrawienia Żywności

III Podnoszenie Świadomości Wielkopolan w zakresie Problemu Marnotrawienia Żywności w Wielkopolsce ? instrumenty polityki regionalnej.

Powiat Rawicki wpisuje się w wspieranie ekologicznych rozwiązań w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo, stąd udział  rawickiego Zespołu Szkół Zawodowych w projekcie. Szkoła włączy się I działanie pilotażowe m.in. w działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, dzień otwarty Banku Żywności dla szkół.

Fot. archiwum Starostwo Powiatowe w Rawiczu

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00