Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu zorganizowano kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego pod przewodnictwem Starosty Adama Sperzyńskiego.

W trakcie trwania posiedzenia Członkowie Komisji zapoznali się z projektem budżetu powiatu rawickiego na 2018 rok w zakresie działania na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa. Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt budżetu, przy czym wskazała na konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów, realizowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Następnie przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili informacje o planowanych działaniach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Rawickiego w okresie zimowym. Szczególną opieką zostaną objęte osoby bezdomne oraz samotne osoby starsze, które najbardziej są narażone na utratę zdrowia lub życia.

W dalszej części spotkania Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu płk. Jarosław Banasik przedstawił formy współpracy kierowanej przez siebie instytucji z lokalnymi władzami samorządowymi w zakresie resocjalizacji skazanych. Obopólna współpraca samorządu z zakładem karnym pozwala osobom skazanym na wykonywanie prac porządkowych i remontowych, oczywiście z korzyścią dla lokalnej społeczności i przy jedoczesnym wsparciu procesu resocjalizacji.

Na spotkaniu przyjęto również plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego na 2018 r.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00