SĄ JUŻ WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO ?NA ROWERZE ? ZDROWO I BEZPIECZNIE?

KONKURS PLASTYCZNY: Na rowerze – zdrowo i bezpiecznie

Powiat Rawicki w ramach promocji Projektu pn. ,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" ogłasza konkurs plastyczny pt. "Na rowerze - zdrowo i bezpiecznie".

Celem konkursu jest podniesienie świadomości na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze w ruchu drogowym oraz korzyści dla zdrowia i środowiska płynących z wyboru roweru jako środka transportu.

Dla kogo jest konkurs ? Dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu rawickiego.

Termin składania prac: od 7 do 21 czerwca 2022 r., do godziny 15:00

Miejsce składania prac: Prace można składać osobiście w Powiatowym Zarządzie Dróg w Rawiczu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz, z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs plastyczny NA ROWERZE - ZDROWO I BEZPIECZNIE" (datą złożenia pracy konkursowej będzie data stempla pocztowego).

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • kategoria I - klasy I - III szkół podstawowych;
  • kategoria II - klasy IV- VIII szkół podstawowych;
  • kategoria III - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Poniżej szczegółowe informacje o konkursie (w Regulaminie), formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na przetwarzanie i publikacje danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.

  1. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Na rowerze-zdrowo i bezpiecznie
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Na rowerze - zdrowo i bezpiecznie - formularz zgłoszeniowy
  3. Zgoda na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku 

Logotyp_UE

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00