Konkursy na dyrektorów szkół i poradni

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłosił konkursy na dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu. Kandydaci mogą zgłaszać się do połowy kwietnia.

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia określone kryteria. Wśród nich jest między innymi ukończenie przynajmniej studiów magisterskich, odpowiednie przygotowania pedagogiczne oraz właściwe kwalifikacje do zajmowania stanowiska. Kandydat powinien mieć ukończone studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, posiadać co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej. Dodatkowo oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać, m.in.; uzasadnienie przystąpienia, koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub poradni, a także udokumentowany przebieg pracy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem - Konkurs na stanowisko dyrektora... - w terminie do 15 kwietnia na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Konkurs przeprowadzi specjalnie powołana komisja. Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu lub będzie można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.powiatrawicki.pl).

Ogłoszenie o konkursie I LO w Rawiczu
Ogłoszenie o konkursie ZSPT CKU w Bojanowie
Ogłoszenie o konkursie PPP

Tagi: , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00