Konkursy na dyrektorów szkół

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłosił konkursy na dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu. Kandydaci mogą zgłaszać się do 14 kwietnia. Dotychczasowym szefom placówek Krzysztofowi Jaroszowi (ZSZ) i Barbarze Danielczyk (ZSS) z ostatnim dniem sierpnia kończą się ich pięcioletnie kadencje.


Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia określone kryteria. Wśród nich jest między innymi ukończenie przynajmniej studiów magisterskich, odpowiednie przygotowania pedagogiczne oraz właściwe kwalifikacje do zajmowania stanowiska. Kandydat powinien mieć ukończone studia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, posiadać co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej. Dodatkowo oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać, m.in.; uzasadnienie przystąpienia, koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, a także udokumentowany przebieg pracy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem - Konkurs na stanowisko dyrektora? - w terminie do 14 kwietnia do godz. 15:00 na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Konkurs przeprowadzi specjalnie powołana komisja, składająca się przedstawicieli powiatu, nauczycieli, związków zawodowych, rady rodziców oraz kuratorium oświaty. Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

Ogłoszenie o konkursie - Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Ogłoszenie o konkursie - Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00