Zdjęcie przedstawiające osobę piszącą długopisem na kartce, na górze Logo Powiatu rawickiego, napis: Konsultacje Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rokRawickiego

Konsultacje Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zarząd Powiatu Rawickiego zgodnie z uchwałą Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje w sprawie projektu "Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na rok 2021".

Propozycje zadań o charakterze ponadgminnym do realizacji w roku 2021, z uwzględnieniem priorytetów zawartych w projekcie "Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na rok 2021" lub propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), należy zgłaszać na formularzu załączonym do pobrania.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 14 października 2020 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wydział Organizacyjny, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub adres: a.waresiak@powiatrawicki.pl

Załączniki:

  1. Uchwała Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku
  2. Projekt Programu współpracy na rok 2021 - do konsultacji w 2020.
  3. Formularz (WORD)

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00