Konsultacje programu współpracy

Zarząd Powiatu Rawickiego zgodnie z uchwałą Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje w sprawie projektu "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019".

Propozycje zadań o charakterze ponadgminnym do realizacji w roku 2019, z uwzględnieniem priorytetów zawartych w projekcie powyższego Programu współpracy lub propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), należy zgłaszać na formularzu załączonym poniżej.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 05 października 2018 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub oswiata@powiatrawicki.pl

Załączniki:

Formularz

Projekt Programu na 2019 r.

Uchwała

Tagi:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00