Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju informuje, że został przekazany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów UD 215) wraz z oceną skutków regulacji.

Projektowana ustawa jest jednym z elementów realizacji projektowanej ?Polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego?, która została wpisana do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem ID62 (Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Rządu w zakresie rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego").

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw można zgłaszać do dnia 5 kwietnia 2017 r., również w edytowalnej wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: marcin.jedrasik@mr.gov.pl. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie zostanie uznane za rezygnację z przedstawienia stanowiska.

Projekt został udostępniony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296204)  oraz na portalu konsultacje.gov.pl (http://www.konsultacje.gov.pl/node/4421).

Ustawa_nowela PPP 2017.03.03 po DP

Uzasadnienie_nowela PPP 2017.03.03

OSR-nowela PPP 2017.03.03

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00