Kontakt

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17 / 63-900 Rawicz
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 / 63-900 Rawicz

Sekretariat / Centrala
tel./fax: 65 546 22 11
e-mail: sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
e-mail: punktobslugi@powiatrawicki.pl

Media społecznościowe
https://facebook.com/powiatrawicki
https://twitter.com/powiatrawicki

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Rawiczu
poniedziałek: 8:00 – 16:00, kasa 8:00 – 15:30
wtorek: 7:00 – 15:00, kasa 7:00 – 14:30
środa: 7:00 – 15:00, kasa 7:00 – 14:30, obsługa interesantów w zakresie architektury i budownictwa: 7:00-13:00
czwartek: 7:00 – 15:00, kasa 7:00 – 14:30
piątek: 7:00 – 15:00, kasa 7:00 – 14:30
sobota, niedziela: nieczynne

Starostwo Powiatowe
NIP: 699-17-53-375 / REGON: 411101527

Powiat Rawicki
NIP: 699-19-32-379 / REGON: 411050474

Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Dochody Powiatu Rawickiego m.in. opłata komunikacyjna, dziennik budowy, karta wędkarska, opłata geodezyjna:
55 1020 3121 0000 6002 0004 8603

Dochody Skarbu Państwa m.in. wieczyste użytkowanie, służebność przejazdu, trwały zarząd, czynsz, przekształcenie prawa wieczystego:
20 1020 3121 0000 6602 0004 8066

Wadium, zabezpieczenie umów: 25 1020 3121 0000 6102 0004 8124

Wydziały:

Audytor wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny – Alina Janowicz

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 30

e-mail: a.janowicz@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 36

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 23

e-mail: obywatelski@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 37

Kierownik Biura – Robert Kozal

Biuro Prawne

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 21

e-mail: biuroprawne@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 05

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pokój nr 10

e-mail: h.biernat@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 06

Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: u.stefaniak@powiatrawicki.pl
tel. 65 546 51 23

Główny specjalista – Urszula Stefaniak

Wydział Finansów

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: b.noga@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 33 – Skarbnik Powiatu – Naczelnik Wydziału
tel. 65 546 51 34
tel. 65 322 40 07 – Kasa bud. A
tel. 65 546 51 35 – Główny księgowy
tel. 65 546 51 26 – Kasa bud. B

Pracownicy urzędują w pokojach nr 1, 26, 27, 28 (Budynek A), 2 (Budynek B)

Skarbnik Powiatu – Naczelnik Wydziału – Barbara Noga

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 13, 14, 15, 19, 20

e-mail: budownictwo@powiatrawicki.pl

tel. 65 545 21 60 – Naczelnik
tel. 65 545 42 12
tel. 65 545 17 83
tel. 65 546 11 09 – Geolog Powiatowy

Naczelnik Wydziału – Ewa Kośmider

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz

e-mail: geodezja@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 10 – Naczelnik
tel. 65 546 51 11 – Gospodarka nieruchomościami
tel. 65 546 51 12 – Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 13 – Ewidencja gruntów
tel. 65 546 51 15 – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 16 – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
tel. 65 546 51 17 – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Pracownicy urzędują w pokojach nr 3, 4, 5, 23A, 24, 25

Naczelnik Wydziału – Janusz Turek

Wydział Komunikacji i Dróg

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 1, 9, 11

e-mail: komunikacja@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 52 99 – Naczelnik
tel. 65 546 51 27 – Prawo jazdy
tel. 65 545 32 99 – Rejestracja pojazdów

Naczelnik Wydziału – Agnieszka Adamczak

Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 2, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23

e-mail: sekretarz@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 22 – Sekretarz Powiatu – Naczelnik Wydziału
tel. 65 546 51 14 – Punkt Obsługi Interesantów
tel. 65 546 51 06 – Biuro Rady Powiatu
tel. 65 546 51 07 – Kadry
tel. 65 546 51 29 – Zamówienia Publiczne|
tel. 65 546 51 04 – Informatyk
tel. 65 546 51 08
tel. 65 546 22 11 – Sekretariat

Sekretarz Powiatu – Naczelnik Wydziału – Izabela Sarnowska

Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe
Rynek 17, 63-900 Rawicz
Pracownicy urzędują w pokojach nr 31, 33, 34

e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl

tel. 65 546 51 28 – Naczelnik
tel. 65 546 51 30
tel. 65 546 51 39
tel. 65 545 24 68

Naczelnik Wydziału – Maria Wojtkowiak

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe
Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: zon@powiatrawicki.pl

tel. 65 545 35 05

Przewodniczący Zespołu: Justyna Skrzypek

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

ul. Dworcowa 1, 63-900 RAWICZ

tel. 65 546 43 33; 65 546 73 76
http://www.pcprrawicz.pl
email:sekretariat@pcprrawicz.pl

Kierownik Jednostki: Ewa Szczepaniak

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

ul. Podmiejska 10, 63-900 RAWICZ

tel./fax. 65 545 34 74
http://www.pzd.powiatrawicki.pl
email: pzd@powiatrawicki.pl

Kierownik Jednostki: Henryk Lipowczyk

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

ul. Kamińskiego 19A, 63-900 RAWICZ

tel. 65 546 26 13; fax. 65 545 21 17
http://www.pup.powiatrawicki.pl
email: pup@powiatrawicki.pl

Dyrektor Jednostki: Kazimierz Maciaszek

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 29, 63-900 RAWICZ

tel. 65 546 44 82 fax. 65 546 36 23
www.1lorawicz.pl
email: lo1@powiatrawicki.pl

Dyrektor Szkoły: Łucja Dera

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

ul. Hallera 12, 63-900 RAWICZ

ul. Grota Roweckiego 9e, 63-900 RAWICZ

ul. Sienkiewicza 27, 63-900 RAWICZ (warsztaty szkolne)

tel. 65 545 30 72; fax. 65 545 22 35
http://www.zszrawicz.pl
email: zsz@powiatrawicki.pl

Dyrektor Szkoły: Piotr Mosiek

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9f, 63-900 RAWICZ

tel. / fax. 65 546 15 07
http://www.zssrawicz.pl
email: zss@powiatrawicki.pl

Dyrektor Szkoły: Marta Rzepecka

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

ul. Dworcowa 29, 63-940 BOJANOWO

tel. 65 545 62 31; fax. 65 545 63 43
http://www.zsrbojanowo.pl
email: zspt@powiatrawicki.pl

Dyrektor Szkoły: Aneta Przybylska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9e, 63-900 RAWICZ

tel. 65 614 18 54; 65 614 27 98
http://www.poradniarawicz.pl
email: ppp@powiatrawicki.pl

Dyrektor Poradni: Kamila Wiśniewska

Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

Pakówka 42, 63-940 BOJANOWO

tel. 65 545 63 58; fax. 65 545 62 89
http://www.pakowka.fc.pl
email: sekretariat@pakowka.fc.pl

Dyrektor Domu: Lucyna Nowak

Dom Pomocy Społecznej w Osieku

Osiek 54, 63-920 PAKOSŁAW

tel. / fax. 65 547 83 31
http://dpsosiek.powiatrawicki.pl
email: dpsosiek@powiatrawicki.pl

Dyrektor Domu: Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mały Dworek" w Łaszczynie

Łaszczyn 63, 63-900 RAWICZ

tel. 65 545 20 82
email: pow@powiatrawicki.pl

Dyrektor Placówki: Małgorzata Pospiech

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Kopernika 4, 63-900 RAWICZ

tel. 667 113 117 – nadzór

      667 113 117, 667 117 119 – dział finansowy

      667 112 117 – nadzór płace/kadry

      667 112 117, 667 118 116 – dział płace

      667 118 116 – dział kadry

email: pcuw@powiatrawicki.pl

Dyrektor Jednostki: Krzysztof Głuszak

JEDNOSTKI służby, inspekcje, straże w obrębie powiatu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail: pinb@powiatrawicki.pl
tel. / fax. 65 546 47 83

Inspektor Powiatowy: Paweł Moryson

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawiczu

Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

e-mail:
psse-rawicz@pis.gov.pl
sekretariat@psse-rawicz.pl

tel. (65) 545-3937
fax. (65) 545-3937

Telefon alarmowy (całodobowy): 602 534 361

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu

ul. Scherwentkego 13, 63-900 Rawicz

e-mail: kppsprawicz@psp.wlkp.pl
Strona internetowa: http://www.rawicz.psp.wlkp.pl
tel. 65 322 43 00
fax. 65 322 43 18

Komendant Powiatowy: Piotr Kucharski

Skargi i wnioski:

Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik, naczelnicy wydziałów, kierownicy biur i przewodniczący zespołów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00. Ponadto Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 15.00 do 15.30.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00