Ważne telefony

Telefony alarmowe:

 • Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu 997 lub 65 546 62 00
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu 998 lub 65 322 43 00
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
 • Pogotowie Energetyczne, awarie 991
 • Pogotowie Gazowe 992

Ważne telefony:

 • Rewir Dzielnicowych w Bojanowie 65 546 63 30
 • Rewir Dzielnicowych w Miejskiej Górce 65 546 63 50
 • Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu 65 546 63 40
 • Powiatowy Zarząd Dróg - 65 545 34 74
 • Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna - 65 545 22 67
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 65 546 47 83
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 65 545 39 37
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 65 546 43 33
 • Szpital Powiatowy Sp. z o.o. - 65 546 24 13
 • Dom Pomocy Społecznej w Osieku - 65 547 83 31
 • Dom Pomocy Społecznej w Pakówce - 65 545 62 89
 • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Mały Dworek" w Łaszczynie - 65 545 20 82

Telefony zaufania:

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12
 • Telefon w sprawie zaginionego dziecka - 116 000
 • Policyjny Telefon Zaufania - 800 283 107
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002
 • Zgłaszanie zaginięć osób ITAKA - 801 24 70 70 lub 22 654 70 70

Pozostałe telefony:

 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych NFZ w Rawiczu - 65 545 51 49
 • Biuro Rzeczy Znalezionych w Rawiczu - 65 546 51 37

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00