Kwal;ifikacje zawodowe kluczem do sukcesu

Kwalifikacje zawodowe – kluczem do sukcesu

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu realizuje projekt pn. "Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu".

Głównym jego celem jest nabycie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych dostosowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie i zorganizowane m.in. szkolenia, staże i kursy zawodowe dla uczniów oraz studia, kursy i szkolenia dla nauczycieli.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie szkoły http://www.zszrawicz.pl/projekt-w-ramach-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-rekrutacja/

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00