Możliwość składania uwag do oferty

Informujemy, iż Stowarzyszenie "Światło" złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn. Wyprodukowanie trailera filmu "Adamczykowie - jedność i różnice".

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz w oparciu o treść "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019" oferta podlega ogłoszeniu na okres 7 dni, tj. od dnia 18 listopada 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 r.

Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres: oswiata@powiatrawicki.pl

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00