Można składać propozycje zadań publicznych do realizacji w roku 2017

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu wraz z Wydziałem Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych do realizacji w roku 2017.

Informacje należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17,
63-900 Rawicz, złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu lub przekazać pocztą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej a.waresiak@powiatrawicki.pl , w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu), w formie pisemnej na obowiązującym wzorze formularza.

Formularze można pobrać w wersji elektronicznej umieszczone poniżej.

Formularz 14.06.2016


Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00