Nowa dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

Marta Rzepecka od 1 września będzie dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. Zarząd Powiatu Rawickiego w uzgodnieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty powierzył obowiązki dotychczasowej wicedyrektor placówki na 5-letnią kadencję.


Nowa dyrektor posiada wykształcenie z zakresu resocjalizacji, nauczania matematyki i oligofrenopedagogiki oraz zarządzania w oświacie. Jej atutem jest bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi, niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Ukończyła także kursy i szkolenia, m.in. związane z informatyką, seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwoju i profilaktyki.

Marta Rzepecka od lutego była wicedyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, a od 2003 roku uczy matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Wcześniej pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu oraz szkole filialnej w Pogotowiu Opiekuńczym w Łaszczynie. Na stanowisku zastąpi Barbarę Danielczyk, wieloletnią dyrektor szkoły, która przeszła na emeryturę.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu specjalizuje się w kształceniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem. Szkoła realizuje nauczanie we wszystkich typach szkół i prowadzi również oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat.

Nowej Pani Dyrektor życzymy wszystkiego najlepszego.

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00