Logo powiatu rawickiego, zdjęcie budowy, napis: Nowelizacja prawa budowlanego w 2020 r.

Nowelizacja prawa budowlanego w 2020 r.

Podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych - ustaw weszła w życie 19 września 2020 r. Celem tych zmian jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Inaczej jak poprzednio brzmi definicja projektu budowlanego, a pozwolenie na budowę już po 5 latach będzie nie do podważenia. Zniknął m.in. wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów i innych małych automatów. Uproszczona została procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych.

Najważniejsze zmiany to:

1. Nowelizacja prawa budowlanego: bez pozwolenia na budowę

W nowym prawie budowlanym w istotny sposób zmienił się wykaz obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę zostały m.in. przydomowe tarasy naziemne o pow. zabudowy do 35 m2.

2. Zmiany w prawie budowlanym: bez zgłoszenia

Znowelizowany został przepis zawierający wykaz robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia. Uznano, że wymóg zgłoszenia nie powinien dotyczyć każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, ale jedynie takiego, które będzie wykraczało poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

3. Prawo budowlane 2020: co wybudujemy bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Nowelizacja z 2020 r. wprowadza nowy katalog obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej przed przystąpieniem do realizacji, a więc zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia. Nowością jest też zapis, iż obiekty małej architektury, bez względu na lokalizację, nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Do tej pory zgłoszenia wymagały obiekty małej architektury sytuowane w miejscach publicznych. Ani zgłoszenie, ani pozwolenie na budowę nie będzie potrzebne zarówno w przypadku przepustów o średnicy do 100 cm jak i przepustów o przekroju najdłuższej przekątnej do 100 cm.

4. Projekt budowlany: duża zamiana w prawie w 2020 r.

Najistotniejsza modyfikacja procesu budowlanego w 2020 r. to podział projektu budowlanego na trzy części. Aby doprecyzować zakres odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji, projekt budowlany dzieli się teraz na:

  •  projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  •  projekt architektoniczno-budowlany,
  • projekt techniczny.

5. Zmiany w prawie budowlanym 2020: ułatwienia z przyłączami

Obowiązkiem projektanta stało się sprawdzenie, czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Pojawiły się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo?kanalizacyjnej. W celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji, w tym w szczególności mieszkaniowych przewidziano termin:

  • 14 dni na wydanie ww. warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
  • 30 dni ? w pozostałych przypadkach.

6. Prawo budowlane 2020: łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanych

Kolejna bardzo ważna zmiana dotyczy co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła ułatwienia w legalizacji takich obiektów.

7. Prawo budowlane 2020: termin stwierdzenia nieważności pozwolenia na użytkowanie

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła termin, po upływie którego nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uznano, że 5 lat - od dnia, w którym decyzja pozwolenia na użytkowanie stała się ostateczna - jest wystarczające na stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

8. Wzmocnienie przepisów przeciwpożarowych w prawie budowlanym po zmianach

Nowe prawo wymaga poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, w których zostaje zmieniony dotychczasowy sposób użytkowania ? chodzi tu w szczególności o miejsca, w których prowadzona jest działalność o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie możliwość ewakuacji uczestników może być ograniczona.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Opracowano na podstawie: https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/nowelizacja-prawa-budowlanego-2020-podpisana-przez-prezydenta-aa-zK3Q-kLbD-cFo1.html

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00