Obradowała Komisja Bezpieczeństwa

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego, podczas którego przedstawiono szczegółową analizę oceny stanu szlaków komunikacyjnych do szkół oraz omówiono stan bezpieczeństwa dróg na terenie powiatu rawickiego i działania, jakie podjęto w zakresie jego poprawy.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonał podsumowania stanu sanitarno - epidemiologicznego w czasie trwania sezonu letniego w zakresie bezpieczeństwa nad wodą i w miejscach wypoczynku.

Podczas trwania posiedzenia Członkowie Komisji wystąpili z propozycją by dokonać przeglądu wszystkich przejść dla pieszych w obrębie rawickich plant oraz Szpitala Powiatowego w Rawiczu. Natomiast Starosta Rawicki wyraził zaniepokojenie dużą ilością wypadków śmiertelnych, które miały miejsce na terenie powiatu rawickiego w 2019 r. W celu ich zapobiegania Komisja zaproponowała zintensyfikowanie akcji promujących bezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego oraz wzmożenie kontroli trzeźwości kierowców.

Fot. Powiat Rawicki

 

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00