Od 1 września Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu pokieruje Elżbieta Figisiak

W związku z kończącym się z dniem 31 sierpnia br. powierzeniem p.o. Dyrektor Kamili Wiśniewskiej, od dnia 1 września br. funkcję p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu obejmie Elżbieta Figisiak. Zarząd Powiatu Rawickiego powierzył Jej obowiązki do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Nowa Pani Dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym z 32 - letnim stażem pracy w oświacie. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła studia magisterskie z socjologii, a także studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki. Dodatkowo jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą i  terapeutą dysleksji rozwojowej.

Elżbieta Figisiak od 32 lat pełni funkcję pedagoga w rawickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajmując się opiniowaniem, orzekaniem oraz diagnozowaniem dzieci i młodzieży, a także wspieraniem rodziców i nauczycieli. Ponadto prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi z diagnozowaną dysleksją. Posiada rozległą wiedzę dotyczącą przepisów prawa obowiązującego w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest osobą racjonalną zawsze stawiającą dobro dziecka na pierwszym miejscu. Nawiązuje bardzo dobry kontakt z klientami placówki oraz współpracownikami.

Pani Dyrektor życzymy wszystkiego najlepszego.

Fot. Powiat Rawicki

Tagi: , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00