Ogłaszamy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2020. Szczegółowe informacje na temat zakresu zadań w poszczególnych dziedzinach, wysokości środków przeznaczonych na zadanie oraz zasady przyznawania dotacji można znaleźć w załącznikach poniżej.

Nowy użytkownik Generatora eNGO  w celu założenia konta musi zarejestrować się na stronie https://powiatrawicki.engo.org.pl/konkursy-trwajace. Oferty należy składać w wersji elektronicznej poprzez Generator eNGO. Oferty, po ostatecznej akceptacji i wysłaniu poprzez Generator eNGO, należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione, a następnie złożyć w "wersji papierowej" w PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTÓW Starostwa Powiatowego w Rawiczu do dnia 5 lutego 2020 r. do godz. 15:00.   

Rozporządzenie - od marca 2019

Uchwała ZPR - I kultura

Treść ogłoszenia - I kultura 2020

Uchwała ZPR - II turystyka

Treść ogłoszenia - II turystyka 2020

Uchwała ZPR - III kultura fizyczna

Treść ogłoszenia - III kultur fizyczna 2020

Uchwała ZPR - IV zdrowie

Treść ogłoszenia - IV zdrowie 2020

Uchwała ZPR - V oświata

Treść ogłoszenia - V oświata 2020

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00