Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2020.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu,  do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem, dane kontaktowe oferenta - e-mail i telefon z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2020 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2020".

Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.powiatrawicki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami - otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych - 2020 rok.

Pełna treść ogłoszenia - do pobrania w załącznikach.

1. Uchwała ogłoszenie ZPR 2020

2. Ogłoszenie NPPPO 2020

3. Deklaracja 2020

4. Oświadczenia 2020

5. Karta oceny 2020

6. Harmonogram 2020

7. Rozporządzenie - od marca 2019

 

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00